- А. Петров

Сборник фр. Престиго, описание поселений в Угрии 1864-65 – ПЕТРОВ А.

PETROV_PrestyhoSborník Fr. Pestyho Helység névtára –Seznam osad v Uhrách z r. 186465, jako, Pramen historicko-demografických údajů o slovenských a karpatoruských osadách  A Petrov