- Без рубрики

Библійная Исторія Ветхаго и Новаго Завіта, 1921 – о. Іосиф П. Гануля

Из Книгопечатні “Собранія Греко Кат. Церковных Братств”, McKeesport, Pa. U. S. A. 1921.

Paul R. Magocsi – https://archive.org